Veriyi sev
Veri esastır
Veri akmak zorundadır
Veri kullanılmak zorundadır
Veri ne iyidir ne de kötü
Yasadışı veri diye bir şey yoktur
Veri özgürdür
Veri sahiplenilemez
Hiçbir insan, makine ya da sistem veri akışını sekteye uğratmamalıdır
Veriyi kapatmak veriliğe karşı suçtur
Veriyi sev

Hakkında

Veri Sevgisi’nin Anlamı

Şu sıralar, Telecomix vekilleri neden dünyadaki herkes için özgür iletişim ve “net neutrality” üzerine çalıştıklarını anlatmak için “Veri Sevgisi’nin prensipleri”ni yayınladı. Bu prensipler, yanıttan çok soru doğurdu. Okurlar -Telecomix ile ilgisi olan veya olmayan-, Veri Sevgisi’nin anlamını kavramada sıkıntı yaşayabilirler.

Bu yazı, Veri Sevgisi’nin ne anlama geldiğine yönelik bir yaklaşımdır.

Veri Sevgisi, iletişim sevgisidir. Ne tür olursa olsun. “Bırakın veri aksın” demek, “bırakın iletişim canlı kalsın” demekten başka bir şey değildir.

Veri Sevgisi çok ilgi çekicidir! Tamamen verinin mevcut olmasıyla ilgilidir. Soru, insanların onunla ne yaptığı değildir. Konu şudur ki, insanlar veriye gerek duyar. Almaya gerek duyar, vermeye gerek duyar, paylaşmaya gerek duyar. Onunla veya onun aracılığıyla bir şeyler yapmaya gerek duyar.

Veri Sevgisi, bir şeyleri mümkün kılan şeyi önemsemektir. Bundan sonra, zorluklar ve olasılıklar gelir. Veri Sevgisi, bilinmeyeni belirsiz olanı kucaklamaktır.

Ne yazık ki, eski yanılgılar ve rekabet eden çıkarlar var ve iletişimin akışını engellemeye çalışıyorlar, ve bu nedenle Veri Sevgisi’ni de.

Veri Sevgisi’nin Önündeki Engeller

Politikacıların yanılgılarına bir örnek olarak, bazı özel veri türleri için istisnalar oluşturmaya çalışan birini örnek verebiliriz. Onlar bunun “nefret söylemine” yol açabilecek şeylerin dolaşımını engellemeyi ve çocuk pornosunu yasaklamayı bahane ederek, başkalarının iletişme yeteneğini engellemek için kendilerine açık çek yazıyorlar. Bu yüzden, her birey kendisi için veriyle ilgilenme özgürlüğüne ve neyi edinip neyi edinemeyeceğinin söylenmesindense, özgürlükle beraber gelen sorumluluğu almaya gerek duyar. Bu yüzden, söz konusu veriyi yargılamak ve ayıklamaktansa, tarafsız bir taşıyıcı olmak önemli bir prensiptir. Bireysel olarak bazılarımız birtakım türdeki bilgileri, medyayı veya düşünceleri sevmeyebiliriz, ancak anlamamız gereken gerçek odur ki; herhangi bir verinin engellenmesi, kaçınılmaz olarak tüm akışın engellenmesine yol açar.

Aynı zamanda “Fikr-i Mülk”lerin mantıka ve ahlâka aykırı bir kavram olduğunu anlamak önemlidir. Fikr-i Mülk demek, cisimsel olmayan bir özneye(veriye), fiziksel nesneler gibi davranmak ve onu öyleymişçesine yönetmeye çalışmak demektir. Bunu yapamazsınız ve denediğinizde de baskı ile faşizm, -mantıken- tamamen beklenen sonuçlardır.

Veri Sevgisi’nin dünyasında, bu kabul edilemez.

“Veri Sevgisi’nin Prensipleri” yayınlandığından beri eleştiriler oldu. Bazı okurlar, bu prensiplerin mesaj gizliliği veya veri komünizmini yaydığını iddia ediyorlar. Veri Sevgisi, bilgi veya içeriği hakkında değildir. O, veri güdümlü bir konsepttir. O, ağın yabaniliğine bırakılmış verinin akışı hakkındadır. Eğer herhangi bir tür veri internete maruz kalmışsa, o andan itibaren ona eşit davranılmalıdır. Eğer bir verinin özel olması gerekiyorsa, en başta internete ulaşmamalıdır. İnternette silme özelliği yoktur. Bu değiştirilemez. Bunun Veri Sevgisi’yle bir ilgisi yoktur.

Veri Sevgisi; anlayabilmenin, algılayabilmenin ve tüm duyarlı varlıkların gelişimi ve hazzı için veriyi işlemenin takdir edilmesi hakkındadır. Veri Sevgisi barışı sağlamaktır, Veri Sevgisi bugüne kadar iletişimin engellenmesiyle alıkonmaya çalışılan bilgidir. Veri sevgisi pratikte özgürlüktür.

Bırakın tüm insanlar ve bilgisayarlar için özgürlük olsun.

datalove.me